PHÁP LÍ DỰ ÁN MINH AN TÂN PHƯỚC KHÁNH

Hồ sơ pháp lí dự án Khu nhà ở Minh An mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 (TPK 37), Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương của chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh An.

PHÁP LÍ 1/500 DỰ ÁN MINH AN

khu nha ở Minh An

Sơ đồ quy hoạch 1/500 của dự án Minh An.

  • Văn bản số 2462/UBND-KTN ngày 28/09/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh An đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Minh An.    

  • Văn bản số 203/SXD-QHKT ngày 14/01/2020 của Sở Xây Dương về việc góp ý Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.

  • Văn bản số 331/STNMT-CCQLDĐ ngày 22/01/2020 của Sở TNMT về việc góp ý Đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.

  • Văn bản số 159/SGTVT-QLCL ngày 15/01/2020 của Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc góp ý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.

  • Văn bản số 55/SCT-KHTCCH ngày 10/01/2020 của Sở công thương tỉnh Bình Dương về việc góp ý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.

  • Văn bản số 35/SNN-XDCT ngày 07/01/2020 của Sở nông nghiệp tỉnh Bình Dương  về việc góp ý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.

  • Báo cáo số 52/BC-QLĐT ngày 16/03/2020; Tờ trình số 35/TTr-QLĐT ngày 16/03/2020 của Phòng QLĐT về việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.

  • Quyết định số 1039/QĐ-UBND Thị xã Tân Uyên ngày 18/03/2020 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Minh An.

I. Tên dự án và chủ đầu tư:

– Tên dự án:Khu nhà ở Minh An

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh An

– ĐỊa điểm xây dựng: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên,tỉnh Bình Dương.

– Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trường Lũy.

 

II. Nội dung quy hoạch:

 1. Phạm vi ranh giới:

 – Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Minh An thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 2.Quy mô khu quy hoạch:

 – Quy mô diện tích: Khoảng 38.077,5m2 (theo mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương lập ngày 06/03/2020)

 – Quy mô dân số: Dự kiến 804 người.

 – Tổng số căn: Khoảng 201 căn.

 – Nhà ở xã hội: Bố trí theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.

 3. Mục tiêu – tính chất:

 3.1 Mục tiêu:

     Hình thành một khu nhà ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ. Đảm bảo kết nối hiệu quả với các khu vực lân cận với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp với quy chuẩn, quy phạm và phù hợp với quy hoạch phân khu phường Tân Phước Khánh. Tạo không gian cảnh quan sinh động, hài hòa với khu vực xung quanh. Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây xựng, quản lý xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

 3.2 Tính Chất

 Là một khu nhà ở thương mại được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và xây dựng nhà để bán cho người dân có nhu cầu.

 4. Quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất:

 Căn cứ theo nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của ủy ban thường vụ quốc hội về phân loại đô thị; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

  Khu đất quy hoạch được áp dụng theo tiêu chí đô thị loại II.

Thông tin chi tiết qui hoạch 1/500 tại đây.

 

 

 

 

 

0971739241

097.173.9241